Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.najkolaciky.sk  a bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné a ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

1) Predávajúcim sa rozumie

Michaela Kleinová

Ivana Olbrachta 1016/47

02801 Trstená

ICO:44693184

Číslo živnostenského registra: 560-13657

Číslo účtu: SK0302000000003497281058

shop@najkolaciky.sk

www.najkolaciky.sk

Kupujúcim sa rozumie v elektronickom obchode www.najkolaciky.sk zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.

Spotrebiteľ fyzická osoba je kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

Spotrebiteľ právnická osoba / maloobchod / veľkoobchod je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky, či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami a riadi sa obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom SR.

2) Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie "Zmluva uzatvorená na diaľku" podľa zákona č. 108/2000 Z.z. ods. 3, § 9, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na základe zásielkového predaja. Samotná kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe potvrdenia objednávky formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú zákazníkom.

2.2.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých požadovaných údajov uvedených v objednávkovom formulári.

2.3.Objednávka podaná prostredníctvom tejto internetovej predajne sa považuje za záväznú. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

2.4.Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k zmene podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, zmena ceny za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). V takom prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom a dohodne nové podmienky dodania. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkam, potvrdí to e-mailom, od toho okamihu sa považuje upravená objednávka znovu za záväznú.

2.5.Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

3) Zrušenie objednávky

3.1.Kupujúci má právo do 24 hodín zrušiť objednávku bez udania dôvodu. Stačí zaslať e-mailom popis objednaného tovaru či služby.

3.2.Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, ak táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného tovaru, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkami, potvrdí to mailom, ktorý sa považuje za záväzný.

3.3.Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak sa jedná o tzv. falošnú objednávku – ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje, adresát o nej nevie alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V tomto prípade sa prevádzkovateľ pokúsi spojiť e-mailom či telefónom so zákazníkom a vyjasniť vzniknutú situáciu.

4) Platobné podmienky

4.1.Po uskutočnení objednávky bude kupujúcemu formou e-mailovej správy zaslané potvrdenie o objednávke. Daňový doklad - faktúra je zasielaná v písomnej forme spolu s objednaným tovarom.

4.2.Platba sa uskutočňuje vopred prevodom na bankový účet. Pri nákupe na dobierku hodnotu tovaru zaplatí spotrebiteľ kuriérovi alebo na pošte  pri dodaní tovaru.

5) Dodanie tovaru

5.1.Tovar je možné zaslať slov. poštou, kuriérom alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne na adrese:

Ivana Olbrachta 1016/47 Trstená 02801

5.2. Tovar, ktorý ponúkame máme skladom a tak doba odoslania je 24 – 48 hodín. V prípade, že tovar nebude odoslaný do tohto termínu z nejakého dôvodu, bude o tom predávajúci informovať kupujúceho.

6) Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru):

6.1.Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak takýto prípad nastane, musí:

kupujúci kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

7) Reklamácie a záručná doba

7.1.Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

7.2.Kupujúci je povinný dodaný predávajúcemu ako doporučený balík (nie na dobierku) do zásielky treba priložiť kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode, dôvod reklamácie, vašu adresu, telefonický kontakt

7.3.Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky, alebo e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie

reklamácia bude vybavená čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku. O stave reklamácie bude zákazník priebežne informovaný.

7.4.Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené prepravou balíka

8) Ochrana osobných údajov

8.1.Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a používaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

8.2.V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.najkolaciky.sk zaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát poskytovať tretej osobe a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou internetového obchodu www.najkolaciky.sk . Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

8.3.Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na jeho opravu.

8.4.Osobné údaje zákazníkov sú poskytované externým prepravcom v minimálnom rozsahu nevyhnutne potrebnom pre bezproblémové doručenie tovaru a jeho úhradu.

9) Záverečné ustanovenie

9.1.Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

9.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

 

Zloženie:

pšeničná múka, cukor, glukózový sirup, emulgátory:  sójový lecitín,  repkový olej,  ochucovadlo, soľ, kypriaci prostriedok: sóda bikarbóna

Alergény: pšenica, sója

Nutričné hodnoty pre 100g hotového produktu:

Energetická hodnota

1.708 KJ 403 kca

Tuky

4,2 g

Z toho nasýtené mastné kyseliny

0,6 g

Cukry

42,8 g

bielkoviny

6,3 g

uhľohydráty

84,1 g

soľ

0,4 g

 

Váha: cca. 6g na jeden koláčik šťastia

Uskladňujte v chlade a v suchu.

Minimálna spotreba: 7 mesiacov od dátumu výroby